Kåvepenin

Kåvepenin är ett antibakteriellt läkemedel, alltså ett penicillin, med den aktiva susbstansen fenoximetylpenicillin (phenoxymethylpenicillin).

Kåvenpenin används för att behandla olika typer av sjukdomar orsakade av bakterieinfektion. Bland annat vid bakteriella infektioner i öronen, bihålorna, lungorna och vid tandinfektion samt halsfluss. Dessutom används det för att behandla borreliainfektion (en bakteriell infektion i hud och underhud).

Åter till kåvepenin.