TBE

TBE, fästingburen hjärninflammation, kan överföras mellan djur och människa via fästingar. Sjukdomen är ovanlig men får man den kan man bli väldigt sjuk. Vaccin är det enda som skyddar.

Varje år blir cirka 200 personer i Sverige sjuka i TBE. Stockholm toppar listan över länen med flest fall 2016. Östergötland kommer på sjätte plats och räknas som ett riskområde (se nedan).

Förhöjd risk vintern 2022

Rekord många TBE-fall 2017/2018

Sommaren 2017 genererade rekordmånga anmälningar av den fästingburna sjukdomen TBE.

Sommaren 2018 har i sin tur, trots extrem sommartorka, genererat nästan lika många anmälningar av TBE-fall. Detta då trots att torra och varma somrar är sub-optimalt för de fuktälskande och fuktsökande fästingarna. Fler rapporterade fall trots färre aktiva fästingar.

Var finns TBE?

(se även riskområden nedan)

var finns TBE

Vaccin

Grundvaccineringen består av tre doser och skyddar i tre år. För att behålla skyddet ska man ta en fjärde dos efter tre år. Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.

Flera vårdcentraler, vaccinationsmottagningarna på Universitetssjukhusen i storstäderna och de flesta infektionsmottagningarna vaccinerar mot TBE (te.x. Linköping)

Det finns även privata vaccinationsmottagningar.

TBE riskområden

De mest utsatta områdena är kusten utan för Stockholm/Uppsala, Mälarregionen (centralt och östra). Kusten från Kalmar och upp mot Norrköping/Nyköping/Stockholm. Vissa områden kring Vänern och Vättern. Fall har även konstaterats längs kusten norr om Göteborg mot norska gränsen.

Stockholmstrakten

Mellan 70 och 80 procent av alla konstaterade fall av TBE kommer från Södermanlands kusttrakter.

Göteborg

Ett fåtal fall har konstaterats längs kusten norr om Göteborg (upp mot norska gränsen).

Östergötland

TBE

— Östergötland är ett av flera län där spridningen av TBE, ökar. Vistas man mycket i skog och mark bör man vaccinera sig, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Östergötland.

— En uppfattning som florerat är att smittan mest finns i skärgården men på senare tid har vi sett en ökning av TBE-fall i de västra delarna av Östergötland, kring Omberg och Motala. Och vi har även konstaterade fall där personer blivit smittade i Linköpings kommun, säger Magnus Roberg.

Vårtecken

När våren kommer och fästingarna vaknar till liv blir det vanligare att man ser annonser som förespråkar TBE vaccination. Se exemplet nedan från GSK (GlaxoSmithKline), i deras annons kan man läsa att TBE kan orsaka permanenta följdsjukdomar i det centrala nervsystemet. Vidare skriver dom att det i värsta fall kan leda till livshotande tillstånd. Ett tips är att du alltid kan prata med din läkare om TBE vaccination eller själv hitta en vaccinatör på orten du bor via google.