Borrelia

Borrelia symptom – har du drabbats utan att veta om det?

Här hittar du lättbegriplig och fördjupad information om borrelia, symptom, behandling och diagnos.

Här kan du också kolla på borrelia bilder, se även bilder på atherom (som alltså INTE är borrelia). Se även information om TBE (antalet TBE-fall har stadigt ökat de senaste decennierna, sommaren 2017 genererade rekordmånga anmälningar av den fästingburna sjukdomen TBE, enligt uppgifter från folkhälsomyndigheten genererade sommaren 2018 nästan lika många anmälningar trots sommartorka).

Har du drabbats av borrelia så tillhör du en relativt stor grupp svenska som varje år smittas. Det är oklart exakt hur många som drabbas varje år men troligtvis fler än 10 000. Anledningen till oklarheterna kring spridning är bland annat att symptomen på borrelia kan vara väldigt diffusa.

Har du drabbats av en infektion OCH om den lämnas obehandlad kan den i värsta fall leda till din död.

Detta är dock MYCKET ovanligt!

Om vi börjar med vanlig borrelia, hur ska man veta om man har fått det? Det dom allra flesta tänker på är det här röda utslaget som man kan få efter ett fästingbett, det som vi kallar erythema migrans, och det är en mycket vanlig patient. Så fort solen går upp på plusgrader och fästingarna kryper ut så kommer man med det här utslaget, och då sätter vi in antibiotika och den ytliga hudinfektionen går över. Men är det så enkelt att man får den här ringen man pratar om och därmed upptäcka att man har borrelia? Nej, så är det inte alltid utan det är ungefär 50 procent av dom som har borrelia som får den här ringen, men sedan finns det också andra former av borrelia som kan sprida sig till t.ex. nervsystemet och då kan det ta några veckor till månader innan besvär som huvudvärk och feber kommer. Nedan kan du se en bild på klassisk borrelia. Då ser vi att den inte bara är runt själva bettet det är rött kring bettet, sedan har det spridit sig, den här röda ringen, och det är vitt runt om kring, man brukar säga att ringen ska vara större än 3 till 5 centimeter för att man ska räkna det som borrelia.

Bild på en färsk borrelia
smittspridare av borrelia
Fästingar är spridare av borrelia

Se även de nya Läsarberättelserna: Anna och Thord.

Hur du smittas av borrelia

Om du inte redan viste det så sprid borrelia av fästingar. Du kan alltså endast drabbas av en borreliainfektion efter att du har blivit biten av en fästing.

fasting import 042
I toppen av ett grässtrå sitter en av skogens minst populära invånare. En gäst som ingen vill bjuda på middag.

Fästingar har i sin tur fått i sig bakterien när de har sugit blod från andra djur. Typisk små djur så som till exempel näbbmöss och smågnagare.

Har du sedan oturen att bli biten av en infekterad fästing så får du i in bakterierna i din kropp om/när fästingen kräks upp bakterierna ur sin mag- och tarmkanal.

Hur stor är risken?

Kom också ihåg att risken att du drabbas av borrelia över huvudtaget är relativt liten.

För det första, bara cirka 1 av 3 fästingar i Sverige är smittspridare (de bär på borreliabakterier).

För det andra, avlägsnar du fästing från din kropp inom två dygn är risken att bli smittad (ÄVEN om fästingen är bärare av borreliabakterier) närmast obefintlig.

För det tredje, även om fästingen får sitta kvar så är det INTE säkert att du smittas.

Efter som symptomen är svåruppfattade kommer det kanske inte som en överraskning att mörkertalen är stora.

Men vad du kanske inte viste är att även om du går till sjukvården är det inte säkert att din borrelia infektion upptäcks. Svenska tidningar har skrivit om hur den Svenska sjukvården missar på tok för många fall av borrelia.

Detta har lett till, skriver tidningarna, att flera hundra svenskar väljer att åka utomlands för att undersökas och för att få en diagnos. Skulle du välja att åka utomlands så ska du åka till Tyskland. Det är det de flesta åker. Andra åter åker till Norge.

I både Tyskland och Norge kan du bli undersökt med metoder som inte används i Sverige. Du bör dock vara medveten om ett par saker gällande de alternativa utredningar som används för att upptäcka infektionen. De är nämligen kritiserade av övriga läkarkåren i Europa, bland annat läkarekåren i Sverige.

Det betyder dock inte att metoderna inte fungerar. Här går meningarna isär.

Kanske viste du inte heller att svenska myndigheter har och fortfarande håller på att utreda nya metoder för att diagnosera en borrelia infektion.

Skulle du prata med en insatt svensk läkare så skulle du snart förstå att han eller hon är helt på det klar med att metoderna som används för att upptäcka smittan är långt ifrån tillförlitliga.

Utredningarna leds av smittskyddsinstitutet. De har i sin tur fått uppdraget får Socialstyrelsen. Utredningar som mångt och mycket har kommit till efter starka påtryckningar från olika patientföreningar.

borrelia bilder 4

[FLER BILDER]

Alternativ utredning i Tyskland

Låt säga att du kulle du få för dig att åka till Tyskland för att utreda om du verkligen har drabbats av borrelia. Då skulle du få betala i runda slängar 100 000 svenska kronor för att bli testad och därefter, såvida du visar positivt på testet, behandlad.

Ett exempel på en klinik dit andra Svenska vänder sig är den Tyska Augsburg kliniken. Kliniken heter Infectolab och ligger i Augsburg.

I en intervju i Dagens Nyheter säger specialisten i laboratoriemedicin, Dr. Schwartzbach att de varje år utreder mellan 200 och 300 svenska för borrelia.

Även om du åker till Tyskland på utredning så bör du vara medveten om att deras metoder inte heller är hundraprocent tillförlitliga.

CD57 testet för borrelia upptäckt

Blir du undersökt för borrelia på Infectolab så blir ditt första steg att lämna ett blodprov. Med hjälp av ditt blodprov görs sedan en analys av CD57.

CD57 visar på hurvida, och om, dina celler för immunförsvaret är påverkade av en borreliainfektion. Effekten av en pågående borreliainfektion är att immunförsvarets celler i din kropp trycks ned.

Detta, till sammans med en undersökning av dina vita blodkroppar, används för att diagnosera smittan. Undersökningen av dina vita blodkroppar är ett så kallat lymfocyttransformationstest, eller förkortat LTT.

Inte för att begrava dig i detaljer, men ett LTT test innebär att dina T-celler retas med borrelia antigener. Därefter mäter läkaren T-cellernas gamma- interferon produktion.

Dessa metoder att diagnosera borrelia är faktiskt inte korrekta enligt de officiella riktlinjerna i Tyskland heller. Däremot så har Tyska myndigheter godkänt LTT som en metod att UPPTÄCKA borrelia.

Svenska läkare kritiska

Som många redan har påpekat så går meningarna isär vad det gäller hur effektiva dessa tester är. Svenska läkare verkar allmänt mer skeptiska.

Torbjörn Kjerstadius, som jobbar vid Karolinska universitetssjukhuset (han är biträdande överläkare), uttalar sig i intervju i Dagens Nyheter (om CD57 testet):

”Testet CD57 är rena bedrägeriet. Det visar blodkroppar som reagerar också vid andra tillstånd än borrelia, som tumörsjukdom”

Torbjörn Kjerstadius ingår i den expertgrupp vid smittskyddsinstitutet som har fått i uppdrag att utreda de olika metoderna för att upptäcka en borrelia infektion.

Ytterligare en omstridd metod

Skulle du istället få för dig att åka till Norge skulle du kanske stötta på ett test som kallas för mörkfältsmikroskopi.

När du gör detta test så tar läkaren antingen ett blodprov eller en bit hud som analyseras. Ditt blod eller vävnaden analyseras sedan under mikroskåp då man letar efter tecken på borreliabakterier. Se video nedan.

I det här fallet uttalar sig en forskare vid Institutionen för biovetenskap vid Oslos universitet:

”En utmärkt metod”

Det är dock allmänt vedertaget inom läkarkåren att ÄVEN denna metod behöver kompletterande undersökningar (för att säkerhets ställa diagnosen).

Har du fått nog av kontroverser än?

Här kommer en till.

Även metoden att testa med mörkfältsmikroskopi är utsatt för kritik från åter andra läkare.

Här uttalar sig istället Anders Bredberg (han jobbar som läkare vid universitetssjukhuset i Malmö) och säger i princip att denna metod inte är baserad på sund vetenskaplig basis. Metoden enligt honom är helt enkelt ovetenskaplig.

Drabbade hamnar i kläm

Kanske borde de svenska läkarna fokusera på att försöka använda (och utreda) de metoder som redan finns att tillgå istället för att strida om vilka som är bäst.

Till exempel CD57 och mörkfältsmikroskopi.

Om det fanns en större samsyn ett bättre samarbete för att ta hand om drabbade patienter i Sverige kanske du skulle slippa att åka utomlands för att få en diagnos.

Åker du utomlands och får en diagnos får du dessutom troligtvis en månadslång behandling med olika typer av antibiotika, till exempel doxycyklin. Något som kanske inte alltid är nödvändigt. Andra länder tenderar till att vara minde restriktiva med antibiotika behandling. Detta kan i sin tur leda till bakterie resistens. Behöver du senare genomgå en operation riskerar du en farlig infektion av resistenta bakterier.

Trots att de borreliatest som används i Sverige inte är 100 procentiga så 1) behöver svenska sjukvården hålla sig till de riktlinjer som finns 2) de fungerar trots allt i många fall och är väl beprövade 3) nya metoder kanske är på väg att införas (se ovan).

borrelia_behandling_antibiotika

borrelia_behandling_doxycyklin_1

 

borrelia_behandling_doxycyklin_2

Lösning i sikte?

Även om det kan verka som om total förvirring och åsiktskrig gällande borrelia test i Sverige så är de flesta läkare överens om att det krävs kompletterande test till de som används idag.

Testat du för borrelia i Sverige idag så kommer du med största sannolikhet din läkare att ta ett så kallat Elisatest.

Detta test gå ut på att läkaren letar efter antikroppar i din ryggmärgsvätska och i ditt blod.

Tyvärr kan detta prov visa negativt (att du inte är drabbad) även om du har borrelia. En så kallat falsk negativt test.

Dessutom, om den läkare faktiskt hitta antikroppar i dina prov så vet han eller hon inte om de härrör till en pågående infektion eller till en tidigare, redan utläkt, infektion.

Enligt uttalande från ansvariga från Smittskyddsinstitutet (som utreder nya metoder för att upptäcka och diagnosera borrelia) ser minst ett par av de utredda metoderna lovande ut.

Men vad kommer att hända sen?

När Smittskyddsinstitutet är klara med sina utredningar kommer de så klart att publicera de bästa alternativen. Varje enskilt landsting väljer sedan om de vill inför någon eller alla av dessa metoder på sina vårdcentraler och sjukhus.

Kanske kan det innebära att du som drabbad av en borrelia infektion faktiskt slipper att vända dig utomlands för att få diagnos och behandling.

Det är något som tiden får utvisa.

Studier och forskningsrapporter

Här är en färsk pilotstudie om evidens av ihållande (persistent) borrelia. Publicerad April 2018.
Den visar också att det finns metoder för att genomföra större studier som skulle slå hål på svenska experters lögner.

Persistent Borrelia Infection in Patients with Ongoing Symptoms of Lyme Disease

Fördjupningar

Mer information om borrelia och närliggande områden:

Kontakta mig här angående mer information kring borrelia symptom, TBE, fästingar och borrelia i allmänhet, vänligen Thord Åström, redaktören.