Doxycyklin

Doxycyklin är ett så kallat bredspektrum antibiotikum.

Vanliga användningsområden är vid behandling av olika typer av klamydia, vid lunginflammation och vid borreliainfektion.

vad är doxycyklin

Denna antibiotika är receptbelagd, för att du ska få dessa tabletter måsta alltså din läkare bedöma att de i ditt fall är nödvändiga för behandling.

Detta läkemedel återfinns på Världshälsoorganisationens (WHO) lista av viktiga läkemedel. En lista som listar de viktigaste läkemedlen som behövs för en fungerande sjukvård.

Det togs fram av Pfizer och blev godkänt som läkemedel av FDA i USA redan 1967.

Användning och hur du tar doxycyklin

Gör så här (enligt bipacksedel).

hur du tar doxycyklin

Doxycyklin vid graviditet

Doxycyklin ska under normala omständigheter inta användas vid graviditet.

doxycyklin graviditetDoxycyklin på recept

Detta är ett typiskt recept vid borreliainfektion; 2 tabletter 1 gånger dagligen i 10 dagar mot infektion.

doxycyklin receptDoxycyklin bilder

Här hittar du lite bilder på Doxycyklin EQL Pharma 100 mg, ask och tabletter.

Läkemedelsask

Bilder på ask, framsida, baksida, långsida och kortsida.

doxycyklin framsidadoxycyklin baksida

doxycyklin sida

doxycyklin kortsida

Tabletter

Bilder på tabletterna, blister, framsida (med brytskåra) och baksida (slät).

doxycyklin tabletter 1 doxycyklin tabletter 2 doxycyklin tabletter 3 doxycyklin tabletter 4 doxycyklin tabletter 5

Åter till doxycyklin.